Obchodní podmínky poskytování služeb serveru iShopy.eu:


1. Vymezení pojmů
Služba - je zajištění prezentace internetového obchodu na internetových stránkách www.iShopy.eu ze strany Poskytovatele služby.
Poskytovatel služby - je Ing. Filip Čermín, Julia Fučíka č. 207, Štítina 747 91 IČ: 743 503 91

2. Cena Služby
1. Na Ceně služby se Poskytovatel služby dohodne s Uživatelem vždy předem.
2. Cena služby1 je stanovená podle typu poskytnuté služby, resp podle typu zápisu v katalogu internetových obchodů. Poskytnutou službou může být:

a) Základní zápis, Cena služby 495Kč/rok
b) Zvýhodněný zápis, Cena služby 1995Kč/rok
c) Zápis na titulní straně, Cena služby 3995Kč/rok
d) Zápis zdarma (*Zápis zdarma je podmíněn vložením zpětného odkazu na titulní stranu Vašeho ishopu. Zápis zdarma je bez loga a je řazen za placené zápisy), Cena služby zdarma.

3. Cena služby je placená vždy na dobu jednoho kalendářního roku od data začátku poskytnutí služby bez nároků na předčasné ukončení služby.

3. Platební podmínky
1. dohodnutou cenu Služby platí Uživatel Poskytovateli předem bankovním převodem z účtu na účet Poskytovatele2 .
2. po zaplacení dohodnuté ceny vystaví Poskytovatel ve prospěch Uživatele potvrzení o platbě ve formě elektronické faktury.

4. Stornopodmínky
1. Po zaplacení dohodnuté Ceny služby a následnému poskytnutí služby Uživatel nemá právo požadovat po Poskytovateli služby vrácení zaplacené Ceny služby mimo bod 2. v odstavci 4.
2. V případě nedostupnosti poskytované služby3 více jak 9 dnů ve smluveném časovém horizontu (365dnů) má právo Uživatel služby požadovat po Poskytovateli vracení zaplacené Ceny služby.

5. Ostatní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky byly uveřejněny a staly se platnými dne 1. 1. 2009.

1) Cena služby je cenou konečnou, Poskytovatel služby není plátcem DPH
2) Číslo bankovního účtu Poskytovatele služby je: 1379100093/0800
3) Nedostupností služby se rozumí výhradně fakt, že stránky www.iShopy.eu nelze zobrazit na žádném internetovém prohlížeči kdekoli na území České republiky.