Ochrana osobních údajůVepsáním Vašich osobních údajů do formuláře na našich webových stránkách udělujete dobrovolně souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů provozovateli serveru iShopy.eu za účelem marketingu, tj. zejména pro vyřízení objednávky, pro zasílání nabídek a informací na dobu neurčitou.

Shromažďování a využití osobních údajů
Provozovatel serveru iShopy.eu se zavazuje, že všechny Vámi poskytnuté údaje v rámci objednávky nebo během komunikace se zákazníkem podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 z.č. 101/2000 Sb. Veškeré Vámi zadané osobní údaje jsou považovány za diskrétní, jsou přísně zabezpečeny a chráněny proti zneužití. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb a slouží také jen pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem.

Odkazy na www stránky třetích stran
Stránky Přespat.cz mohou obsahovat i řadu odkazů na jiné servery s užitečnými informacemi. Zásady ochrany osobních údajů popsané zde však na jiných serverech nemusí platit. Máte-li zájem o informace o jejich způsobu sběru a distribuce údajů, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních serverů. Osobní údaje shromažďované na serveru Přespat.cz nejsou externím serverům předávány, pokud tyto nezískají Vaše svolení nebo oficiální souhlas.

Právo na zrušení
Máte právo písemnou formou vyjádřit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů za tímto účelem a server iShopy.eu, jako správce těchto údajů, je nadále nebude pro tyto účely užívat.

Správce údajů registrovaný u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Ing. Filip Čermín, registrační číslo: 00031478